Terminy szkoleń

 

 LUTY 2019
Nr 1/02/2019

Szkolenie wraz z egzaminem na uprawnienia energetyczne serii E i D Grupa I, II, III  Więcej informacji..

Białystok  19 luty 2019 godzina 10:00
Nr 2/02/2019 Szkolenie okresowe BHP Pracodawców i osób kierujących pracownikami   Więcej informacji..

Białystok  11 luty 2019 godzina 8:30
Nr 3/02/2019 Szkolenie okresowe BHP staniowisk robotniczych  Więcej informacji..

Białystok

8 luty 2019

godzina 8:30
Nr 4/02/2019 Szkolenie I pomoc   Więcej informacji..

Białystok 14 luty 2019 godzina 8:30

Aby zapisać się na szkolenie wypełnij poniższy formularz lub pobierz plik PDF >>tutaj<< i wyślij go do nas pocztą lub faksem.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE

Imiona i nazwiska Uczestników:

Osoba kontaktowa

UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI ZAMÓWIENIA :

1) Potwierdzenie uczestnictwa Klienta w szkoleniu jest równoznaczne z przyjeciem zobowiazania płatnosci.

2) Rezygnacja z uczestnictwa jest moliwa najpózniej na 10 dni roboczych przed data rozpoczecia szkolenia. W przypadku powiadomienia na mniej ni 10 dni roboczych Zleceniodawca ponosi pełne koszty szkolenia.

3) Opłate za szkolenie naley przelac na konto:

Osrodek Kształcenia Ustawicznego „EXPERT”
15-717 Białystok , ul. Reymonta 12/2
Nr R-ku 58102013320000160200282194

4) Liste uczestników szkolenia w przypadku wiekszej ilosci osób prosimy wymienic na oddzielnej stronie.

5) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w celach marketingowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest jednocześnie warunkiem zawarcia niniejszej umowy o świadczenie usług szkoleniowych, co oznacza, że powinien/-na Pan/-i udostępnić wymagane niniejszym Zgłoszeniem dane osobowe, ponieważ w innym przypadku usługa szkoleniowa nie może być przez Organizatora świadczona.

 

 

 

Zaufali nam: